អំពីការរស់នៅ

ធី ខេ សេនត្រល ផ្តល់ជូននូវការរស់នៅដ៏ប្រណិតជាមួយអាផាតមិន៤ប្រភេទផ្សេងៗគ្នា  ដែលបន្ទប់នីមួយៗត្រូវបានរចនាប្រកបដោយផាសុកភាពសម្រាប់អ្នកស្នាក់នៅ។

ទីតាំងដ៏ស្រស់ស្អាត

ធី ខេ សេនត្រល ផ្តល់ជូននូវការរស់នៅដ៏ប្រណិតជាមួយអាផាតមិន៤ប្រភេទផ្សេងៗគ្នា  ដែលបន្ទប់នីមួយៗត្រូវបានរចនាប្រកបដោយផាសុកភាពសម្រាប់អ្នកស្នាក់នៅ។

ជាសហគមន៍ដោយផ្តោតសំខាន់លើ សុវត្ថិភាព ហ៊ុំព័ទ្ធដោយអ្នកជំនាញឈានមុខក្នុងឧស្សាហកម្ម ដែលនាំឲ្យការស្នាក់នៅមានផាសុខភាព។

អំពីការរស់នៅធី ខេ សេនត្រល ផ្តល់ជូននូវការរស់នៅដ៏ប្រណិតជាមួយអាផាតមិន៤ប្រភេទផ្សេងៗគ្នា  ដែលបន្ទប់នីមួយៗត្រូវបានរចនាប្រកបដោយផាសុកភាពសម្រាប់អ្នកស្នាក់នៅ។

ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែម

អំពីការងារ


អ្នកមិនគ្រាន់តែត្រូវការកន្លែងធ្វើការនោះទេ ប៉ុន្តែជាកន្លែងដែលបុគ្គលិករបស់អ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានតម្លៃ និងការគាំទ្រ។ កន្លែងធ្វើការនៅ ធី ខេ សេនត្រល ផ្តល់ជូននូវកន្លែងដែលជម្រុញភាពច្នៃប្រឌិត និងភាពទាន់សម័យ។

ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែម

ទីតាំងហាងលក់ទំនិញ


ញ៉ាំអាហារ និងទិញទំនិញក្នុងទីតាំងតែមួយ។ ធី ខេ សេនត្រល ផ្តល់ជូនអ្នកជាមួយការលក់រាយប្រាំជាន់ ដែលមានអាហារ ភេសជ្ជៈ និងហាងលក់ទំនិញជាច្រើន។

ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែម

ស្វែងរកទីតាំងរបស់យើងធី ខេ សេនត្រលផ្តល់ជូនអតិថិជននូវការរស់នៅដ៏សម្បូរបែបជាមួយនឹងអាផាតមិន៤ប្រភេទដែល ត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយការគិតគូរយ៉ាងហ្មត់ចត់ផ្តោតទៅលើសុខុមាលភាពរបស់លោកអ្នក។
 

ព្រឹត្តិការណ៏ផ្សេងៗ